Historie & Nu

Sinds een aantal jaren werken overheid en provincie aan een reconstructie van het platteland. Uitgangspunt: het laten samengaan van wonen, werken en recreëren in de prachtige Kempen zodat de toeristen deze fraaie regio optimaal kunnen beleven.

Door gezamenlijk en zelf actief mee te ontwikkelen willen we de bezoekersmarkt (o.m. recreatie, toerisme, middenstand e.d.) binnen het gebied stimuleren c.q. promoten. STIP vervult hierin al een belangrijke functie. Er zijn echter meer mogelijkheden. Het is dus goed de handen ineen te slaan, zodat kennis, gelden en contacten worden benut.

De kracht van de nieuwe vereniging Het Land van de Brabantse Kempen (voorheen: Land van de Zaligheden ) is dat het een organisatie is van onderuit met sterke onderlinge contacten en contacten in de hele provincie.

Samenwerking met de gemeenten, de provincie en mensen uit de streek, is een belangrijke factor.

De Kempen onderscheidt zich van andere recreatiegebieden in Nederland die redelijk identiek zijn, o.a. door haar ligging aan de Belgische grens waar aan de andere kant van de landsgrens de Kempen als gebied gewoon doorgaat en men dezelfde taal spreekt. Daarnaast kent de Kempen prachtige innovatieve bedrijven die wereldwijd actief zijn.  Land van de Brabantse Kempen werkt nauw samen met Belgische gemeenten om ook grensoverschrijdend de Kempen te promoten en te laten beleven.