De voordelen van lidmaatschap

Ondernemers kunnen lid worden van Land van de Brabantse Kempen. Samenwerking, enthousiasme en gedrevenheid zijn hierbij onze sleutelwoorden.

Kempenbreed contact

Land van de Brabantse Kempen onderhoudt contacten met medewerkers en/of besturen van gemeenten, TIP’s, VisitBrabant en andere organisaties die zich inzetten voor toerisme-recreatie.

Educatieve dag(en)

Jaarlijks verzorgt Land van de Brabantse Kempen voor haar leden een of enkele educatieve dag(en) middels bv. een werkbezoek en een netwerkmogelijkheid met een bourgondische afsluiting.

Algemene ledenvergadering

Jaarlijks wordt er een algemene ledenvergadering (en indien mogelijk een extra bijeenkomst) georganiseerd waarbij een thema wordt behandeld wat actueel is binnen de activiteiten van onze doelgroep (de leden). Denk hierbij aan een spreker of iemand die de gevraagde informatie/overdracht kan verzorgen.

Contributie

Het jaarlijkse lidmaatschapsgeld is afhankelijk van het aantal werknemers en wordt jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld.