Projecten

Het Land van de Brabantse Kempen participeert in de volgende projecten:

1. De professionalisering van de regiomarketing.

2. Een innovatieve top (wandel)/fietsroute; Huis van de Brabantse Kempen, de TIP’s (Toeristisch Informatie Punt, voorheen VVV) en Land van de Brabantse Kempen hebben zitting in deze werkgroep. Samen met studenten van NHTV, Design Academy, Sint Lucas, Landschapsarchitecten, TU/e, Visit Brabant|Routebureau Brabant hoopt de projectgroep te komen tot een innovatief, internationaal bekende wandel-/fietsroute.

3. Een meertalige website Brabantse Kempen.

4. Project meten is weten; Er wordt een nulmeting op het gebied van toerisme in de Brabantse Kempen uitgevoerd. Inmiddels zijn de gesprekken gevoerd met gespecialiseerde bedrijven die dit kunnen uitvoeren. Een aantal bedrijven op het gebied van toerisme en recreatie alsook de toeristen zullen worden benaderd om de informatie te vergaren. Deze nulmeting is bedoeld om te weten waar we staan en waar we naar toe willen. Wij hopen u in onze najaar bijeenkomst de eerste resultaten van dit rapport te laten horen.

5. Grensoverschrijdende fietsroute; tezamen met onze TIP’s en in samenwerking met de VVV’s van de Belgische gemeenten Dessel, Lommel, Mol en Retie wordt gewerkt aan de totstandkoming van een grote grensoverschrijdende fietsroute waarmee de uitkijktorens worden verbonden en de fietsers de mogelijkheid krijgen om zowel de Belgische Kempen als ook onze Kempen te beleven.

6. Land van de Brabantse Kempen genomineerd voor de Brabantse Kempentrofee!
Met gepaste trots kunnen we vermelden dat we, samen met onze TIP’s en de Belgische VVV’s, als Land van de Brabantse Kempen deze nominatie hebben binnengehaald. We zijn genomineerd voor ons België project,“ Torenzicht een grensbeleving“.

We hebben vorig jaar het initiatief genomen om samen met onze TIP’s contacten te gaan leggen met de VVV’s en enkele bestuurders van enkele Belgische grensgemeenten. De bedoeling hiervan was om gezamenlijk onze Kempen te promoten en een mooi project te starten waarbij we onze gasten kunnen laten genieten van de grensoverschrijdende Kempen. Immers, de Kempen ligt voor 1/3 gedeelte in ons Brabant en 2/3 gedeelte in België. Daarmee onderscheiden we ons van veel andere fiets en wandelregio’s.

Inmiddels zijn we zover dat er een 150 km. lange fietstocht komt waar we de uitkijktorens met elkaar verbinden en waar de gast / toerist onderweg kan genieten van de natuur, cultuur, overnachten en streekproducten over en weer de grens. Voor onze leden is dit een unieke kans om zich te profileren. Als Kempen hebben we geweldig veel te bieden op het terrein van natuur, cultuur en streekproducten. Kortom, waar kun je beter vertoeven als hier bij ons in de Kempen? We stellen met dit arrangement de toerist in staat om de kwaliteit van onze Kempen optimaal te beleven.
Daarnaast gaan onze TIP’s en de Belgische VVV’s digitaal naar elkaar verwijzen en presenteren we ons in het Kempenmagazine 2019.

Bent u geïnteresseerd om in dit project te participeren? Stuur dan een mailbericht met uw contactgegevens aan het secretariaat van het Land (info@landvandebrabantsekempen.nl), zodat wij contact met u kunnen opnemen.